Sir databuddy se patyam me 100rupey transfer Nahi ho Raha halp mi mobile number 6260816284